Scházíme se v prostorách Českého svazu chovatelů
Nýřany, Dr. Pavla Klementa 1057 
kontaktní osoba Jiří Kantor 737883085


nejbližší bohoslužby:
  4. 3.  14 hodin
11. 3.  14 hodin

18. 3.  17 hodin
Benefiční koncert v podání gospelového souboru
TOUCH OF GOSPEL


*********************************************************************
4. neděle adventní 24. 12. 2017

Rozdávání Betlémského světla a výstava betlému 


17. 12.  14:00   bohoslužby 3. adventní neděle

O první adventní neděli 2017 byla obnovena činnost v naší kazatelské stanici Nýřany.


Bohoslužby zahájili Jiří Kantor a Luděk KorpaVýkladem biblického textu posloužil farář Luděk Korpa

   

společný zpěv doprovodil Jiří Kantor


něco s historie kazatelské stanice
Nýřanská kazatelská stanice byla založena 28. října 1922. Bylo to v době, kdy do
Českobratrské církve evangelické přistupovalo mnoho lidí, kteří hledali v nové republice i novou životní orientaci. 
Počet členů rychle rostl.
V Nýřanech se tehdy konala shromáždění jednou za tři neděle v měšťanské škole.
V době druhé světové války byly Nýřany od Plzně odděleny hranicí mezi sudetským územím a protektorátem.
Činnost kazatelské stanice byla přerušena a byla obnovena až po osvobození v roce 1945.
Bohoslužby pak byly ve škole až do doby, kdy byl vydán zákaz - vysvětlený hygienickými důvody - podobná
shromáždění ve školách konat. Řešení se našlo v konání pobožností v bytech.
V šedesátých a sedmdesátých letech bývaly bohoslužby v kuchyni u Šedivců v Úhercích.
Pro plzeňské účastníky to znamenalo jet odpoledním vlakem do Nýřan a odtud jít pěšky až do Úherců.
Tam byla pobožnost, ke které přišli i bratři a sestry ze Zbůchu. A potom se šlo do Zbůchu k Šindelářům na čaj
a pak vlakem zpět domů. Později byla činnost přenesena do Nýřan. Útočiště jsme jsme nalezli na katolické faře.

Nyní se radujeme z obnovení činnosti v prostorách Českého svazu chovatelů, které jsou lépe přístupné.
J.Š.